Bandit Buntai Revised (Ronin / Test of Honour)

Bandit Buntai Revised (Ronin / Test of Honour)


I warmly welcome!

A return to the atmosphere of feudal Japan today. I decided to tweak my bandit group that I painted in 2015 a bit!

 • Unfortunately, you can see the 6 years since painting.  I would do better skin and bases. I did not have the heart and time to do the former on each model, but I did some modifications to the stands.
  In 2015, I mainly used electrostatic grass with an unhealthy green color (but I already added flowers!).
  Today I practically only use different tuffs. And these are the ones I added to the bandits‘ bases, giving them a bit of a „modern“ look.
 • The second fundamental change is the repainted head of the commander from red pretending to be a mask to a normal human head. I think the change is good for him.
 • The third aspect was just the desire to take better pictures of the finished group. The band is practically finished – I took off only two models of bandits with spears, in which I completely disliked the sculpture (maybe I will add models from other manufacturers to it one day).

For many, many years, I have been a collector, not a gamer, and the painted figurines must first of all look good.

The current, slightly tweaked (though not as much as I would like and would be 100% satisfied) composition of the bandits is as follows:

 • 2x peasants with farm implements
 • 1x bandit with yumi & light armour
 • 1x bandit with teppo & light armour
 • 2x bandits with yari & medium armour
 • 1x lieutenant with teppo & medium armour
 • 1x lieutenant with naginata & medium armour
 • 1x leader in heavy armour with sword
 • 1x ronin with nodachi & heavy armour


Yojimbo movie

Witam serdecznie!

Dziś powrót do klimatów feudalnej Japonii. Postanowiłem poprawić odrobinę moją grupę bandytów, których malowałem w 2015 roku!

 • Niestety widać na nich te 6 lat od malowania. Dziś zrobił bym przede wszystkim lepiej skórę i podstawki. Tego pierwszego nie miałem serca i czasu zrobić na każdym modelu, ale przerobiłem nieco podstawki.
  W 2015 roku korzystałem głównie jeszcze z trawki elektrostatycznej o niezdrowo zielonym kolorze (ale za to już dodawałem kwiatki!).
  Dziś praktycznie używam tylko różnych różniastych tuffek. I właśnie te dodałem na podstawki bandytów dodając im nieco „nowoczesnego“ look’u.

 • Drugą zasadniczą zmianą jest przemalowana głowa dowódcy z czerwonej udającej maskę na normalną cielistą. Wydaje mi się, że zmiana wyszła mu na dobre.
 • Trzecim aspektem była po prostu chęć zrobienia lepszych zdjęć gotowej grupy. Banda jest praktycznie skończona – zdjąłem z niej tylko dwa modele bandytów z włóczniami u których kompletnie nie podobała mi się rzeźba (może jeszcze dodam do niej kiedyś modele innych producentów).
  Od wielu, wielu lat jestem już przede wszystkim kolekcjonerem a nie graczem i malowane figurki muszę przede wszystkim dobrze wyglądać.

Obecny, nieco podrasowany (choć nie tyle ile bym chciał i byłbym zadowolony w 100%) skład bandy bandytów przedstawia się następująco:

 • 2 chłopów z bronią rolniczą,
 • 1 Bandyta z yumi (łuk) i lekkim pancerzem
 • 1 Bandyta z teppo (arkebuz) i lekkim pancerzem
 • 1 Porucznik  z teppo i średnim pancerzem
 • 1 Porucznik z naginatą i średnim pancerzem
 • 1 Dowódca w ciężkiej zbroi 
 • 1 Ronin z nadochi i ciężkim pancerzemQuoting or copying the following text and photos remember the author
*** FB FAN PAGE *** INSTAGRAM *** TWITTER ***

Dieser Artikel stammt von einer der angeschlossenen Quellen. Bitte honoriere die Arbeit der Autoren indem du ihren Webseite besuchst.

Artikelquelle besuchen
Autor: / DwarfCrypt

Powered by WPeMatico

Anzeige:
Eis.de