[EN/PL] Stirland. Part I. History (Deathjacks #1)


Hello everyone!

I invite you to the first post devoted to the armed band from Stirland, province of the Empire today.
In the next entries I will present to you my Dears a bit of the history of this region and I will characterize the famous „Deathjacks“ archers who will be my main inspiration in creating this team.

Below the first archer (from the box of imperial huntsmen – from the time when Warhammer was still Warhammer), once a photo of the next waiting to be painted.

Enjoy watching and reading!

—————————————————————————————————————————————

„Tradition is there for a reason: it was found good and worth keeping. Change for change’s sake is a sign of Chaos, don’t you agree?“
– Stirland noble

The Grand County of Stirland is a major and founding Imperial Province that lies within the eastern territories of the Empire of Man. Stirland is a rugged highland province famous for its rural backwater society and the province’s close affiliation with death. Such attitude stems from the province close association with the province of Sylvania, a land perpetrated with misty forests and ancient castles resting on the craggy peaks like circling vultures.

       Ever since the end of the Vampire Wars, the province of Stirland has been given the rights to all the lands of eastern Sylvania. This essentially doubled the size of the province, but did little to improve the provinces fortunes. Indeed, the province of Stirland is a relatively poor country in comparison to its surronding southern neighbors such as Averland or Wissenland. 
The citizenry of Stirland are a conservative and superstitious lot, known for their backwards outlook and religious intolerance. The Banner of Stirland shows a skeleton sounding a hunting horn, signifying a call to battle. 
The skeleton itself is a common symbol of the lands, an expression of both the Stirlander battle cry „Victory or Death“ and a grim reminder of the lands of Sylvania that they share borders with…


Witam wszystkich!


Dziś zapraszam do pierwszego wpisu poświęconemu zbrojnej bandzie ze Stirlandu, prowincji Imperium.
W kolejnych wpisach przedstawię wam moi drodzy nieco historii tego regionu oraz scharakteryzuję sławnych w całym imperium łuczników „Deathjacks“, którzy będą moją główną inspiracją przy tworzeniu tej drużyny.

Poniżej pierwszy łucznik (z boxa imperialnych myśliwych – z czasów kiedy Warhammer by jeszcze Warhammerem), raz zdjęcie kolejnych czekających na malowania.

Miłego oglądania i czytania!

—————————————————————————————————————————————

„Tradycja istnieje z jakiegoś powodu: została uznana za dobrą i wartą zachowania. Zmiana ze względu na zmianę jest oznaką chaosu, prawda?”– Szlachcic ze Stirlandu

Wielkie Księstwo Stirlandu to główna i założycielska prowincja cesarska, która leży na wschodnich terytoriach Imperium ludzi. Stirland jest surową prowincją górską słynącą z wiejskiego społeczeństwa i bliskiego związku prowincji ze śmiercią. Takie podejście wynika z bliskiego sąsiedztwa krainy z prowincją Sylvanii, krainy porośniętej mglistymi lasami i starożytnymi zamkami, spoczywającymi na skalistych szczytach jak krążące sępy.

       Od zakończenia wojen z wampirami prowincja Stirland otrzymała prawa do wszystkich ziem wschodniej Sylvanii. Zasadniczo podwoiło to rozmiar krainy, ale niewiele zrobiło, aby poprawić losy prowincji.
Rzeczywiście, prowincja Stirland jest stosunkowo biednym krajem w porównaniu z otaczającymi ją południowymi sąsiadami, takimi jak Averland czy Wissenland. 

Mieszkańcy Stirland to konserwatywni i przesądni ludzie, znani z zacofania i nietolerancji religijnej. Sztandar Stirlandu przedstawia szkielet w kształcie rogu myśliwskiego, oznaczający wezwanie do bitwy. 
Sam szkielet jest wspólnym symbolem krainy, wyrazem zarówno okrzyku bojowego Stirlandera „Zwycięstwo lub śmierć”, jak i ponurym przypomnieniem o ziemiach Sylvanii, z którymi dzielą granice…


Quoting or copying the following text and photos remember the author // Cytując lub kopiując powyższy tekst i zdjęcia pamiętaj o jego autorze 

*** FB FAN PAGE *** INSTAGRAM *** TWITTER ***

Dieser Artikel stammt von einer der angeschlossenen Quellen. Bitte honoriere die Arbeit der Autoren indem du ihren Webseite besuchst.

Artikelquelle besuchen
Autor: / DwarfCrypt

Powered by WPeMatico

Anzeige:
Eis.de