[EN/PL] Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde and… / Doktor Jekyll i pan Hyde i.. (Grabblecast Modular Stone Wall)

Hello everyone in the first post in the New Year!

I dont predict major revolutions this year at DwarfCrypt, and as it was in previous years, you can expect, my dears, once a week entry with painted models + short, non-boring storytelling.

I used in today’s entry:

  • Burke & Hare models from the West Wind Production;
  • Professor Egir Eldstrom’s model (which has not got a separate entry yet, and was already painted good two years ago!) from Micro Art Studio;
  • Elements of the Modular Stone Wall area from friends from Grabblecast.

Modular Stone Wall is made of resin and consists of 9 parts. The walls and the gate are so universal that they fit perfectly into fantasy and historical wargames. In my post they will do as an element of Gothic-Victorian scenery. My only addition is a monk figurine, which I added for a climate on one of the brick pillars.

One of the elements that reminds me of the atmosphere of Victorian horror is literature and, among other things, a short novel by the Scottish author Robert Louis Stevenson, which was first published in the original on January 5, 1886. Title is Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde.
The piece tells about a London lawyer who is investigating a strange incident between his friend dr. Henry Jekyll and the misanthropic Edward Hyde.
The renowned London physician Doctor Jekyll discovers the secret of the potion that allows him to change his character. Under the cover of the night, the doctor turns into Mr. Hyde, who becomes the embodiment of evil.

       Evil in the form of Hyde, not inhibited by the good in the form of Jekyll, begins more and more boldly until Hyde becomes a murderer …
The figure of Doctor Jekyll and Mr Hyde is certainly a symbol of Victorian times (but only?).
It is certainly a symbol of the duality of human nature. In each of us, a beast sometimes wakes up, which is hard to tame.

       The novel is known as a portrait of psychopathology and a dual personality. In English-speaking cultures, the phrase „Jekyll and Hyde“ means someone with a two-faced personality. The book quickly succeeded and became one of the bestsellers of R.L. Stevenson.
The first stage adaptations of the book appeared a year after its publication, and the novel became the canvas of many films and comics.

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Dr_Jekyll_and_Mr_Hyde_poster_edit2.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Dr._Jekyll_and_Mr._Hyde_(1887_play)

Witam wszystkich w pierwszym wpisie w Nowym Roku!

Na DwarfCrypt nie przewiduję w tym roku większych rewolucji, i jak to było w poprzednich latach, możecie oczekiwać, moi drodzy, raz w tygodniu wpisu z pomalowanymi modelami + krótki, niezanudzający storytelling.

Do dzisiejszego wpisu wykorzystałem:
  • modele Burke & Hare od West Wind Production;
  • model profesora Egira Eldstroma (który nie doczekał się jeszcze osobnego wpisu, a pomalowany został już dobre 2 lata temu!) z Micro Art Studio;
  • elementy terenu Modular Stone Wall od przyjaciół z Grabblecast.

Modular Stone Wall wykonany jest żywicy i składa się z 9 części. Mury oraz brama są na tyle uniwersalne, że doskonale pasują jako teren w grach fantasy oraz historycznych. W moim wpisie będą robiły za element gotycko-wiktoriańskiej scenerii. Jedynym moim dodatkiem jest figurka mnicha, którą dla klimatu dodałem na jeden z ceglanych filarów.


Jednym z elementów, który kojarzy mi się z klimatem wiktoriańskiego horroru jest literatura i między innymi krótka nowela szkockiego autora Roberta Louisa Stevensona, która po raz pierwszy w oryginale opublikowana została 5 stycznia 1886 roku. 
Jej tytuł to Doktor Jekyll i pan Hyde (Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde).
Utwór opowiada o londyńskim prawniku, który prowadzi dochodzenie w sprawie dziwnego zdarzenia między jego przyjacielem dr. Henrym Jekyllem a mizantropijnym Edwardem Hyde’em. 
Cenionym londyński lekarz Doktor Jekyll odkrywa sekret eliksiru pozwalającego zmienić postać. Pod osłoną nocy lekarz zamienia się w Mr Hyde’a, który staje się ucieleśnieniem zła.

       Zło w postaci Hyde’a, nie hamowane przez dobro w postaci Jekylla, zaczyna coraz śmielej sobie poczynać, aż w końcu Hyde staje się mordercą…
Postać Doktora Jekylla i Pana Hyde’a jest z pewnością symbolem czasów wiktoriańskich (ale czy tylko?). Jest z pewnością symbolem dwoistości natury ludzkiej. W każdym nas budzi się czasem bestia, którą ciężko jest ujarzmić.

       Nowela jest znana jako portret psychopatologii i podwójnej osobowości. W kulturach anglojęzycznych fraza „Jekyll i Hyde” oznacza kogoś o dwulicowej osobowości. Utwór szybko odniósł sukces i stał się jednym z bestsellerów R.L. Stevensona. 
Pierwsze adaptacje sceniczne książki pojawiły się rok po jej publikacji, a nowela stała się kanwą wielu filmów i komiksów.

Quoting or copying the following text and photos remember the author // Cytując lub kopiując powyższy tekst i zdjęcia pamiętaj o jego autorze


POLECAM:

Dieser Artikel stammt von einer der angeschlossenen Quellen. Bitte honoriere die Arbeit der Autoren indem du ihren Webseite besuchst.

Artikelquelle besuchen
Autor: DwarfCryptDwarfCryptDwarfCrypt

Powered by WPeMatico

Anzeige:
Eis.de