[EN/PL] Tauriel and the Mirkwood Elf Rangers / Tauriel i elfowie z Mrocznej PuszczyHello everyone!

At the beginning, the word of explanation. I consider the Hobbit novel, the pen of Master Tolkien, to be one of the most important and the greatest fantasy works. I am a fan of every word, each character and event, which stands in opposition to the movie, which I like very much on average.
I did not like the idea of the director to add to the original masterpiece a few threads and characters just like Tauriel, an elf who is in vain to find on the Hobbit’s pages.


        Tauriel appears in the The Hobbit: The Desolation of Smaug and the Hobbit: The Battle of the Five Armies movies and for Tolkien’s fans was quite controversial, although the beauty of actress Evangeline Lilly rewarded at least part of this experiment.

       Peter Jackson, his wife and friend Fran Walsh, invented Tauriel to expand the world of elves from the Mirkwood Forest and introduce a female character to a male-dominated cast.

        I decided, because a character with this name would perfectly match the commander of my elves from the Mirkwood Forest. This is not the original Tauriel model released by GW, and one of the models from the unit – it seems to me, however, that it has such a majestic attitude and charm that it can perfectly pass as a movie archer.

Tauriel, in Sindarin, Daughter of the Dark Forest.
The elf differs in appearance from the known representatives of this breed, which we saw in the other movies of Peter Jackson. She does not wear richly decorated dresses that indicate her higher birth – she is a simple soldier, has a uniform of a guard (beautiful, however, as befits the elves‘ work) and she fights with bow and daggers.

       We do not know much about the elf’s earlier life, because Tauriel did not appear in the first part of the Hobbit movie. Her debut was in  the Hobbit: The Desolation of Smaug during the attack of giant spiders, when it was saved by the dwarf Kíli. This gave rise to a developing feeling between the two.
       Tauriel also knew from King Thranduil that his son, Legolas, had a feeling for her, but he did not want her to give him hope in her heart, because due to her low social status, they can not be together.
       I think that further spoiling the Hobbit does not make sense, so I will end up with the fact that our elf has been involved in various events known from Tolkien’s novel and her fate is bittersweet.

Each of you should assess in your own heart whether such interference was needed and whether the original Hobbit did not lose its literary charm thanks to such efforts …


https://www.cinefilos.it/speciali/the-hobbit/lo-hobbit-la-desolazione-di-smaug-uno-sguardo-alle-armi-di-tauriel-84817


Witam wszystkich serdecznie!


Na początku słowo wyjaśnienia. Uważam powieść Hobbit, pióra mistrza Tolkiena, za jedną z najważniejszych i najwspanialszych dzieł fantasy. Jestem miłośnikiem każdego słowa, charakterystyki każdej postaci i opisu każdego wydarzenia, co stoi w opozycji do filmu, który lubię bardzo średnio. Nie podobał mi się pomysł reżysera na dodania do oryginalnego dzieła kilku wątków i postaci takich właśnie jak Tauriel, elfki, której próżno szukać na kartach Hobbita.

       Tauriel pojawia się za to w filmie Hobbit: Pustkowie Smauga i Hobbit: Bitwa Pięciu Armii i dla fanów Tolkiena była nie lada kontrowersją, choć uroda aktorki Evangeline Lilly wynagrodziła choć część tego eksperymentu.

       Peter Jackson, jego żona oraz wspólnik Fran Walsh, wymyślili Tauriel, aby poszerzyć świat elfów z Mrocznej Puszczy oraz wprowadzić żeńską postać do zdominowanej przez mężczyzn obsady.
       Uznałem dlatego, że postać o takim imieniu doskonale będzie pasować do dowódcy moich elfów z Mrocznej Puszczy. Nie jest to oryginalny model Tauriel wydany przez GW, a jeden z modeli z oddziału – wydaje mi się jednak, że ma tak majestatyczną postawę i urok, że doskonale może uchodzić za filmową łuczniczkę.
 
Tauriel, czyli z sindarinu Córka Mrocznej Puszczy.
Elfka różni się wyglądem od poznanych przedstawicielek tej rasy, które widzieliśmy w pozostałych filmach Petera Jacksona. Nie nosi bogato zdobionych sukni wskazujących na jej wyższe urodzenie – jest prostym żołnierzem, ma mundur strażnika (pięknego jednak jak przystało na dzieło elfów) i walczy łukiem oraz sztyletami.

      Niewiele wiemy na temat wcześniejszego życia elfki, ponieważ Tauriel nie pojawiła się w pierwszej części ekranizacji Hobbita. Jej debiut nastąpił w filmie Hobbit: Pustkowie Smauga podczas ataku gigantycznych pająków, kiedy to uratowała krasnoluda Kíliego. Dało to początek rodzącemu się uczuciu pomiędzy tym dwojgiem.
      Tauriel dowidziała się również od króla Thranduila, że jego syn Legolas żywi do niej uczucie, jednak chciał, by nie rodziła w jego sercu nadziei, gdyż ze względu na jej niski status społeczny nie mogą być razem.
      Myślę, że dalsze spoilerowanie Hobbita nie ma sensu, dlatego zakończę na tym, że nasza elfka wplątana została w rożne wydarzenia znane z kart powieści Tolkiena i jej losy są słodko-gorzkie.

Każdy z Was powinien we własnym sercu ocenić, czy taka ingerencja była potrzebna i czy oryginalny Hobbit nie utracił dzięki takim zabiegom swojego literackiego uroku…

Quoting or copying the following text and photos remember the author // Cytując lub kopiując powyższy tekst i zdjęcia pamiętaj o jego autorze 

Co by tu obejrzeć?

Dieser Artikel stammt von einer der angeschlossenen Quellen. Bitte honoriere die Arbeit der Autoren indem du ihren Webseite besuchst.

Artikelquelle besuchen
Autor: DwarfCryptDwarfCryptDwarfCrypt

Powered by WPeMatico

Anzeige:
Eis.de