[ENG/PL] Summary of 2017 and plans for the new year! / Podsumowanie 2017 i plany na nowy rok!

„When the Moon appears in the timetable, it is a sign that the question we are asking about wraps a mist of mystery or we perceive a certain state of affairs in a false light.“

„Kiedy w rozkładzie pojawia się Księżyc jest to znak, że sprawę o którą pytamy owija pewna mgiełka tajemnicy albo postrzegamy pewien stan rzeczy w fałszywym świetle“

Hello everyone!


Today, I invite my Dears,to summarize the blog activity in 2017. The words that it passed quickly and too quickly will be too trivial, so let me just say that it was a very good year for blogging.


Big thanks to everyone who visited DwarfCrypt, who acted on Facebook, Google+, Twitter and Instagram and above all they left comments (you did it, not counting my answers 3575 times! On average, 42 comments on the entry. Wooow!) Thanks to your great support, motivation for painting does not pass and even is much bigger! Glory to you!

I would also like to thank all producers who wanted (and still want!) that their miniatures would be on DwarfCrypt. Thanks to you, I have material for publication for the next year of blogging.
Thanks to (random order):
North Star Military Figures, Gripping Beast, Footsore Miniatures, Victrix Ltd, Privateer Press, CP Models, V&V Miniatures, SpellCrow, Rotten Factory, Unreleased Miniatures, Green Miniatures, HQ Resin, Hobby Zone.


Next year, you can still expect reviews and painted historical and fantasy minis dressed in interesting entries. DwarfCrypt has already achieved a certain status from which I do not want to give up and the only novelty that will appear, is in the last picture 🙂

Below is also a list of all publications from the passing year and photos of selected models from individual months.
And what did you like best in 2017?

 All the best in 2018!————————————————————————————————————–

Witam wszystkich serdecznie!

Dziś zapraszam moich Szacownych Odwiedzających do podsumowania blogowej aktywności w 2017 roku.
Słowa, iż minął szybko i za szybko będą zbyt trywialne, dlatego powiem tylko, że był to blogowo bardzo dobry rok.


Dziękuję wszystkim, którzy odwiedzili DwarfCrypt, aktywnie działali na Facebooku, Google+, Twiterze i Instagramie i przede wszystkim zostawiali komentarze (zrobiliście to, nie licząc moich odpowiedzi 3575 razy! Średnio 42 komentarze na wpis. Wooow!) 
Dzięki Waszemu ogromnemu wsparciu motywacja do działania nie mija, a wręcz jest coraz większa! Chwała Wam!

Dziękuję również Wszystkim producentom, którzy chcieli (i nadal chcą!) aby ich figurki znalazły się na DwarfCrypt. Dzięki Wam mam materiał do publikacji na kolejny rok blogowania.
Dzięki (kolejność losowa): North Star Military Figures, Gripping Beast, Footsore Miniatures, Victrix Ltd, Privateer Press, CP Models, V&V Miniatures, SpellCrow, Rotten Factory, Unreleased Miniatures, Green Miniatures, HQ Resin, Hobby Zone.


W przyszłym roku możecie nadal spodziewać się recenzji i pomalowanych figurek historycznych i fantasy, ubranych w ciekawe wpisy. DwarfCrypt osiągnął już pewien status z którego nie chcę rezygnować a jedyna nowość, która zagości, znajduje się na ostatnim zdjęciu 🙂

Poniżej również spis wszystkich publikacji z mijającego roku oraz zdjęcia wybranych modeli z poszczególnych miesięcy
A co Wam się najbardziej podobało w 2017?

Wszystkiego co najlepsze w 2018 roku !

January / Styczeń:

Summary of January 2017 // Podsumowanie stycznia 2017 
MoRdheim : Dwarf Treasure Hunters: Totems, Markers, Terrain #1
[ENG/PL] Crescent and The Cross: Moors: Black Guards #2/ Maurowie: Czarna Gwardia #2
Signposts // Drogowskazy (Mini Monsters In Box)
[ENG/PL] Crescent and The Cross: Moors: Black Guards #1 / Maurowie: Czarna Gwardia #1
Necronomicon & Abdul Alhazred
LOTR: Tom Bombadil /Władca Pierścieni: Tom Bombadil
Crescent and The Cross: Bohemond I of Antioch / Boemund I
Crescent and The Cross: Godfrey of Bouillon // Godefroy de Bouillon // Gotfryd z Bouillon
Summary of 2016 and plans for 2017 // Podsumowanie 2016 i plany na 2017

February / Luty:

Halflings: The guardians of the Moor #2 / Niziołki: Strażnicy Wrzosowiska #2 
Halflings: The guardians of the Moor #1 / Niziołki: Strażnicy Wrzosowiska #1 
Drycha, the most spiteful of all the Dryads // Drycha, najbardziej mściwa ze wszystkich Driad
The Lord of the Rings: Aragorn 
Slaget ved Hjørungavåg / The Battle of Hjörungavágr / Bitwa w zatoce Hjörungavágr
MoRdheim: High Elves: Swordmasters of Hoeth 

March / Marzec:

Podsumowanie marca // March summary 
Josef Bugman, the legendary Brewer Master / Josef Bugman, legendarny Mistrz Browarniczy
SAGA: Normans / Normanowie
[ENG/PL] Crescent and The Cross: Moors: Berber Archers #1 / Berberyjscy Łucznicy #1
Neil Gaiman „Mitologia nordycka“ / „Norse Mythology“ 
SAGA: Viking Bondi / Jomsvikings Drengs 
Wilhelm Tell, folk hero of Switzerland // Wilhelm Tell, bohater ludowy Szwajcarii.
Comic book / Komiks: 300 (Frank Miller, Lynn Varley)
Dogs of War // Landsknechts #5 

April / Kwiecień:

Crescent and The Cross: Arabs / Arabowie 
Comic book / Komiks: LOKI (Rob Rodi, Esad Ribic) 
High Elves: Warhammer Quest Elf Ranger
Space Wolves: Geigor Fell-Hand
Marvel: Iron Man (Anthony Edward „Tony” Stark) 
SAGA: The Anglo-Saxons // Anglosasi 
Ancient Celts: Gallic Sequani tribe scout // Zwiadowczyni galijskich Celtów z plemienia Sekwanów
Ancient Germans: Ariovistus / Ariowist, rex Germanorum 

May / Maj: 

[ENG/PL] C.L. Werner „Witch Hunter“ / „Łowca Czarownic“ … and the new miniature! / …i nowa pomalowana figurka!
[ENG/PL] Three Musketeers / Trzej Muszkieterowie: Aramis 
Josef Bugman’s Brewery Company // Krasnoludzka Kompania Piwowarska Josefa Bugmana #1
Ancient Celts: Gallic Sequani tribe / Galijscy Celtowie z plemienia Sekwanów (Frostgrave Barbarians)
Anne Bonny. She is a pirate! / Kobieta pirat ! 
LOTR: Dwarves: Iron Guards #1 / Krasnoludy: Żelazna Straż #1 
Comic book / Komiks: Guardians of the Galaxy // Strażnicy Galaktyki. Tom 1. Kosmiczni Avengers
Crescent and The Cross: The Templar Knights / Templariusze 

June / Czerwiec:

[ENG/PL] The fate of William the Conqueror, part II / Część druga losów Wilhelma Zdobywcy
[ENG/PL] LOTR: Dwarves: Vault Wardens / Krasnoludzcy Strażnicy Krypt 
[ENG/PL] Do not mock from the bastard, the thing about the Wilhelm the Conqueror / Nie drwij z bękarta, czyli rzecz o Wilhelmie Zdobywcy
[ENG/PL] Three Musketeers: Porthos / Trzej Muszkieterowie: Portos 
[ENG/PL] The Varangian Guard, or Vikings in Byzantium / Wareska Straż, czyli Wikingowie w Bizancjum

July / lipiec:

[ENG/PL] What is it you wish to ask the gods? / O co chcesz prosić bogów? (Gripping Beast Saga Pagan Priest)
[ENG/PL] The Way of the Samurai / Droga Samuraja (Ronin Bushi Buntai #1) 
[ENG/PL] You came to the wrong neighborhood, Stalker… / Odwiedziłeś złą okolicę, Stalkerze…(Poxwalkers #1)
[ENG/PL] Ronin: Bushi Buntai (North Star Military Figures In Box / rozpakowanie)
[ENG/PL]Outremer: Faith and Blood: Armed group from Castile / Outremer: Wiara i krew: zbrojna grupa z Kastylii
[PL/ENG] Arkady Fiedler „Dywizjon 303“ / „303 Squadron“ 
[ENG/PL] Norman duke’s Guard / Normanowie: Straż książęca 

August / sierpień:

[ENG/PL] Pict/Dark Age Swordsmen #1 / Piktyjscy miecznicy #1 (Tanatus Miniatures)
[ENG/PL] Crusade from the other side / Krucjaty okiem drugiej strony (Gripping Beast Islamic Priest)
[ENG/PL] Scarecrows! / Strachy na Wróble! (HQ Resin Scarecrow Basing Kit in box)
[ENG/PL] Hatamoto in feudal Japan / Hatamoto w feudalnej Japonii (Ronin Bushi Buntai #2)
[ENG/PL] Lagertha, the Shieldmaiden / Lagertha, kobieta Wiking (Hasslefree Miniatures)

September / Wrzesień:

[ENG/PL] Pagan Priest and the story of Arkona / Pogański Kapłan i historia Arkony (Gripping Beast The Blind Seer & His Boy)
[ENG/PL] Athelings (Ætheling) and Thegns in Anglo-Saxon England #1 / Wysoko-urodzeni w Anglosaskiej Anglii #1
[ENG/PL] Life and death of Ælla, King of Northumbria / Życie i śmierć króla Elli z Nortumbrii (Footsore Miniatures)
[ENG/PL] About the Ravens in the Nordic world / O Krukach w świecie Nordyckim (HQ Resin Ravens Basing Kit)
[ENG/PL] From the cold North! / Z mroźnej Północy! (V&V Miniatures Vikings #1)
[ENG/PL] Torsten Oakhammer (Footsore Miniatures) and … Blood Eagle ritual/ Torsten Dębowy Młot i … rytuał Krwawego Orła

October / Październik:

[ENG/PL] Trick or treat. Wardancers story / Cukierek albo psikus. Rzecz o Tancerzach Wojny (SpellCrow Wood Elves – Young Axemen #1)
[ENG/PL] The Battle of Clontarf / Cath Chluain Tarbh / Bitwa pod Clontarf (Footsore Miniatures: Irish Heroes with Dane Axes)
[ENG/PL] SAGA: Aetius & Arthur: Owain mab Urien / Owain, syn Uriena (Footsore Miniatures – Late Roman Infantry Command #1)
[ENG/PL] Hordes: The Wanderer – Grymkin Warlock (Privateer Press) 
[ENG/PL] The Painter Grip for miniatures and models / Uchwyt do Figurek i Modeli (HobbyZone.pl)
[ENG/PL] See you in Valhalla! / Do zobaczenia w Walhalli! (V&V Miniatures Vikings #2)
[ENG/PL] Afterglow: Glad Doss, wandering preacher and mercenary / Glad Doss, wędrowny kaznodzieja i najemnik (White Tree Miniatures) 

November / Listopad:

[ENG/PL] The story of Ná Fianna / Historia wojowników Fianna (Footsore Miniatures Irish Fianna with Axes #1)
[ENG/PL] How in the Game of Thrones eaten and… dies / Jak w Grze o Tron jadano i… umierano (HQ RESIN Commoner Feast Basing Kit 1 review)
[ENG/PL] On the edge of the Roman Empire / Na obrzeżach Imperium (Victrix Ltd Early Imperial Roman Auxiliaries) 
[ENG/PL] Recuperanda est patria! / Nie złotem, lecz żelazem odkupimy ojczyznę! (Victrix Ltd Early Imperial Roman Auxiliaries inbox) 
[ENG/PL] The story of Murchad mac Briain / Historia Murchada, syna Briana Śmiałego (Footsore limited Irish Warlord) 
[ENG/PL] How Saxons fought with the Britons / Jak Sasi z Brytami walczyli (Gripping Beast Sea Wolves! #1) 

December / Grudzień:

[ENG/PL] Theokoles, Shadow of Death / Theokoles, Cień Śmierci (Rotten Factory NROR model) 
[ENG/PL] World War I and Polish Legions / I wojna Światowa a Legiony Polskie (GreenMiniatures World War One / Pierwsza Wojna Światowa)
[ENG/PL] The thing about Centurions / Rzecz o Centurionach (Victrix Ltd Early Imperial Roman Auxiliaries)
[ENG/PL] Girls from the Lake-town / Dziewczyny z Esgaroth #1 (Unreleased Miniatures) 

And the most important plan for July 2017!
I najważniejszy plan na lipiec 2017!

Quoting or copying the following text and photos remember the author 🙂
Cytując lub kopiując powyższy tekst i zdjęcia pamiętaj o jego autorze 

Dieser Artikel stammt von einer der angeschlossenen Quellen. Bitte honoriere die Arbeit der Autoren indem du ihren Webseite besuchst.

Artikelquelle besuchen
Autor: DwarfCryptDwarfCryptDwarfCrypt

Powered by WPeMatico

Anzeige:
Eis.de