Ghoul! (Rotten Factory)

Ghoul! (Rotten Factory)

 


Hello everyone!

Article dedicated to Ghouls today, creatures derived from legends and permanently domesticated in today’s fantasy.

I used a recently painted resin Ghoul model from Rotten Factory, which will be joining my nascent Undead band to Mordheim.

Let me just remind you that the Kickstarter of Rotten Factory (which already has over 200%!) Is underway, in which you will find many great models of Undead, Barbarians, Cultists and more.
I WOULD HIGHLY RECOMMEND!

Ghoul, ghoula (Arabic: غول) – in the beliefs of pre-Muslim Arabia, the ghoul was identified with the evil spirit of the desert (also appearing in other isolated places, for example in cemeteries), a demon, usually of a female type, derived from Arabic folklore.

        Ghouls lured, attacked and killed travelers (usually then devoured their victims) and robbed graves of the dead (hence the word ghoul also refers to grave robbers). They appeared in the form of animals (mainly hyenas), monsters or witches.


Witam wszystkich!

Dziś artykuł poświęcony Ghulom, istotom pochodzącym z legend i trwale udomowionych w dzisiejszej fantastyce.

Wykorzystałem pomalowany niedawno żywiczny model Ghoula od Rotten Factory, który dołączy do mojej powstającej bandy Nieumarłych do Mordheim.

Przypomnę tylko, że trwa właśnie Kickstarter Rotten Factory (który już ma ponad 200%!), w którym znajdziecie wiele wspaniałych modeli Nieumarłych, Barbarzyńców, Kultystów i nie tylko.
GORĄCO POLECAM!

Ghul, ghula (arab. ‏غول‎) w wierzeniach przedmuzułmańskiej Arabii Ghul utożsamiany był ze złym duchem pustyni (pojawiający się także w innych odosobnionych miejscach, na przykład na cmentarzach), demonem, zwykle rodzaju żeńskiego, wywodzący się z arabskiego folkloru. 
       Ghule zwabiały, napadały i zabijały podróżnych (zwykle potem pożerały swoje ofiary) oraz okradały groby z umarłych (w następstwie tego słowo ghoul odnosi się także do ludzi okradających groby). Pojawiały się pod postacią zwierząt (głównie hien), potworów lub wiedźm.


Quoting or copying the following text and photos remember the author // Cytując lub kopiując powyższy tekst i zdjęcia pamiętaj o jego autorze 
*** FB FAN PAGE *** INSTAGRAM *** TWITTER ***

Dieser Artikel stammt von einer der angeschlossenen Quellen. Bitte honoriere die Arbeit der Autoren indem du ihren Webseite besuchst.

Artikelquelle besuchen
Autor: / DwarfCrypt

Powered by WPeMatico

Anzeige: