[EN/PL] Landsknechts V: Wir sind des Geyers Schwarzer Haufen / We are Florian Geyer’s Black Company / Jesteśmy Czarnym Hufcem GeyeraHello everyone!

The first historical entry on DwarfCrypt in the new year today. I return to one of my favorite topics- Landsknechts.
I will take a closer look at the Black Company by Florian Geyer and show three new soldiers painted for the occasion.


Other entries related to this multicolored formation can be found below:

The original German name of the Black Company was Schwarzer Haufen. The term Schwarz (black) pointed out the ideological distance of the company from the large peasant army at that time, which called itself the Heller Haufen (Hell meaning „light-colored“). Black Lancknechts probably also distinguished black elements of uniforms. The German word Haufen was the name the peasants gave to their armed companies.

       The Black Company was formed in 1525 in Rothenburg, out of local, home guard farmers – maybe 600 men – and a company of mercenary knights.
The leader of the Black Company, at least nominally, was nobleman Florian Geyer (whom I will devote one of future entries).
       Geyer managed to shape the Black Company into something like a company of real soldiers, instead of just an armed mob. Some of the knights were probably his vassals.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von i.ytimg.com zu laden.

Inhalt laden


„Wir sind des Geyers Schwarzer Haufen / We are Geyer’s black company“

Troops of Geyer clad in black are we
Heia o-ho
And we will stamp out tyranny
Heia o-ho

Chorus
Spearmen ho! Forward go!
On the castle roof let the Red Cock crow
Spearmen ho! Forward go!
On the castle roof let the Red Cock crow

When Adam dug and Eve did toil
Heia o-ho
No princes trespassed on their soil
Heia o-ho

Bold Geyer’s men their arrows shoot
The knights are laid low
His banner bears a peasant’s boot
To stamp out the foe

The noble’s only God is pride
Heia o-ho
The Holy Scripture is our guide
Heia o-ho

We’re beaten though our cause is right
Heia o-ho
Our sons will carry on the fight
Heia o-ho
Witam Ciebie serdecznie!

Dziś pierwszy wpis historyczny na DwarfCrypt w nowym roku. Powracam do jednego z moich ulubionych tematów, czyli Lancknechci. Przyjrzę się przy tej okazji Czarnemu Hufcowi Florian Geyera oraz pokarzę 3 nowych pomalowanych na tą okazję żołnierzy.

Pozostałe wpisy związane z tą wielobarwną formacją znajdziecie poniżej:

Oryginalna niemiecka nazwa Czarnej Kompanii to Schwarzer Haufen. Termin Schwarz (czarny) wskazywał na ideologiczną odległość kompanii od ówczesnej dużej armii chłopskiej, która nazywała się Heller Haufen – „Jasna Barwa“ (Czarną Kompanię lancknechtów wyróżniały najprawdopodobniej również czarne elementy strojów).
Niemieckie słowo Haufen było nazwą, którą chłopi dali swoim uzbrojonym oddziałom. 
       
       Czarna Kompania powstała w 1525 roku w Rothenburgu, z miejscowych farmerów (około 600 ludzi) oraz i kompanii najemnych rycerzy. Przywódcą Czarnej Kompanii był szlachcic Florian Geyer (któremu poświęcę jeden z przyszłych wpisów).
       Geyerowi udało się ukształtować Czarną Kompanię w coś na kształt kompanii prawdziwych żołnierzy, a nie tylko uzbrojonych wieśniaków. Niektórzy z zawodowych rycerzy byli prawdopodobnie wasalami niemieckiego szlachcica.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von i.ytimg.com zu laden.

Inhalt laden


 „Wir sind des Geyers Schwarzer Haufen / Jesteśmy Czarną Kompanią Geyera“

Żołnierze Geyera na czarno się ubieramy
Heia o-ho
I rozdepczemy tyranię
Heia o-ho

ref.:
Pikinierzy ho! Naprzód!
Na zamek, zasadźmy na dachu czerwonego kura
Pikinierzy ho! Naprzód!
Na zamek, zasadźmy na dachu czerwonego kura

Gdy Adam i Ewa pracowali
Heia o-ho
Żadni książęta na ich ziemi im nie przeszkadzali
Heia o-ho

Dzielni ludzie Geyera strzały posyłają
A rycerze przed nimi padają
Na jego sztandarze chłopski but
By rozdeptać wroga

Jedynym Bogiem szlachty pycha jest
Heia o-ho
Święta Księga naszym przewodnikiem
Heia o-ho

Nawet jeśli przegramy nasza sprawa słuszna jest
Heia o-ho
Nasi synowie dalej walczyć będą
Heia o-ho


Quoting or copying the following text and photos remember the author // Cytując lub kopiując powyższy tekst i zdjęcia pamiętaj o jego autorze

Dieser Artikel stammt von einer der angeschlossenen Quellen. Bitte honoriere die Arbeit der Autoren indem du ihren Webseite besuchst.

Artikelquelle besuchen
Autor: DwarfCryptDwarfCryptDwarfCrypt

Powered by WPeMatico

Anzeige:
Eis.de