[ENG/PL] World War I and Polish Legions / I wojna Światowa a Legiony Polskie (GreenMiniatures World War One / Pierwsza Wojna Światowa)Welcome my friends!

        Today on DwarfCrypt a double novelty – a scale of peer-reviewed and painted figures that I have never seen before, and a historical period.
All thanks to Marcin from GreenMiniatures, who is one of the sculptors and originators of the battle system, which takes place during the First World War.
The scale of miniatures is 1:72 (20 mm) and the material is metal and to a lesser extent single resin models.

GreenMiniatures aims to popularize history using strategic games based on 20mm figures.
All models are hand-sculpt. In contrast to those produced using 3D technology, they have their own unique charm and strength.
I will write about the rules and gameplay after testing the system in future, focusing today on what big boys like the most, ie figurines.

An English Rulebook of World War One for free download will be prepared and will be available soon. Check download section

I received a few examples of models available so far for the parties to the conflict (Russian Empire, German Empire, Austra-Hungary), which I will gradually bring you closer.

Today it will be a figure of officer of the 1st Uhlan Regiment of Polish Legions, which was created from the inspiration placed in the entry of the photo.

        The Polish Legions were brought to life on August 16, 1914 by the decision of the Supreme National Committee. Their formal basis for forming was the order of the Supreme Command of the Austro-Hungarian Army of August 27, 1914.
Initially, the ranks of the Legions were joined by members of all paramilitary organizations operating in the area of the Austrian Partition.
Polish Legions were organized as volunteer units, according to the instructions of the C.K. Army.
During the war of 1914-1918, a total of two legions brigades were formed – the First Brigade of Polish Legions and the Second Brigade of Polish Legions, known as the Carpathian or Iron. Polish Legions participated in many battles in the Great War.from GreenMiniatures fan page

Witam serdecznie!

       Dziś na DwarfCrypt podwójna nowość- niespotykana u mnie wcześniej skala recenzowanych i malowanych figurek oraz okres historyczny.
Wszystko to dzięki Marcinowi z GreenMiniatures, który jest jednym z rzeźbiarzy i pomysłodawców systemu bitewnego, którego akcja rozgrywa się podczas I Wojny  Światowej. 
Skala miniatur zaś to 1:72 (20 mm) a materiał to metal i w mniejszym stopniu pojedyncze żywiczne modele.

GreenMiniatures stawia sobie za cel popularyzowanie historii za pomocą gier strategicznych opartych na figurkach w skali 20 mm.

Wszystkie modele są ręcznie rzeźbione. W odróżnieniu od tych produkowanych przy użyciu technologii 3D, posiadają swój wyjątkowy urok i siłę.

O samych zasadach i grywalności napiszę po przetestowaniu systemu, skupiając się dziś na tym co tygryski lubią najbardziej, czyli figurki.

Darmowy oficjalny podręcznik do gry Pierwsza Wojna Światowa oraz dodatek Legiony Polskie 1914 możecie ZA DARMO ściągnąć —–> TU

Otrzymałem kilka przykładowych modeli dostępnych jak na razie stron konfliktu (ROSJA CARSKA, CESARSTWO NIEMIECKIE, AUSTRO-WĘGRY), które stopniowo będę Wam przybliżał.
Dziś będzie to figurka oficera 1. Pułku Ułanów Legionów Polskich, która powstała z inspiracji, umieszczonego wpisie zdjęcia.

       Legiony Polskie powołano do życia 16 sierpnia 1914 roku decyzją Naczelnego Komitetu Narodowego. Ich formalną podstawą formowania był rozkaz Naczelnego Dowództwa Armii Austro–Węgier z dnia 27 sierpnia 1914 roku. 
Początkowo szeregi Legionów zasilili członkowie wszelkich organizacji paramilitarnych działających na obszarze zaboru austriackiego. 
Legiony Polskie zorganizowano jako jednostki ochotnicze, zgodnie z instrukcją Armii C.K.
W trakcie wojny 1914-1918 powołano ogółem dwie brygady legionów – I Brygadę Legionów Polskich oraz II Brygadę Legionów Polskich, zwaną Karpacką lub Żelazną. 
Legiony Polskie uczestniczyły w wielu bitwach* 
*z dodatku Legiony Polskie 1914


Comparison of scale: 20 mm and 28 mm / Porównanie skal: 20 mm i 28 mm

and with 10 Pfennig from 1876 / i z 10 Pfennigami z 1876 rokuCoś do poczytania dodatkowo:

Quoting or copying the following text and photos remember the author 🙂 Cytując lub kopiując powyższy tekst i zdjęcia pamiętaj o jego autorze 🙂

Dieser Artikel stammt von einer der angeschlossenen Quellen. Bitte honoriere die Arbeit der Autoren indem du ihren Webseite besuchst.

Artikelquelle besuchen
Autor: DwarfCryptDwarfCryptDwarfCrypt

Powered by WPeMatico

Anzeige:
Eis.de