[ENG/PL] Hordes: The Wanderer – Grymkin Warlock (Privateer Press)

„If you care not where you roam, every road will take you home.“


Hello all visitors!

Today’s  a complete novelty on blog. I have not had the opportunity to paint models for the very popular battle system Hordes and Warmachine. This is so strange because the Privateer Press miniatures are great, and one of the newest factions, Grymkin, captivated me with my dark look so much that I decided to write to the producer.

       In this way, I present you the first painted model of the Wanderer, who will support with witchcraft art my rising Horde. I will leave the question of the first test games and rules absorption until I’ll painted figures (Your humble servant does not recognize gray plastic or pure metal).

Overall impression:

  • The model consists of two parts – a body and a hand with a lantern.
  • It also has a stand for the miniature and three marker bases.
  • Made of „white metal“ with attention to the smallest detail.
  • Subjectively, it looks great!

The Grymkin
The Grymkin are the denizens of the wilderness of Urcaen beyond the protection of the gods – essentially hell for all intents and purposes. Grymkin are not undead, or demons, but have both souls and physical bodies. The warbeasts are the nightmares of the Defiers given flesh and blood. For millenia they tormented the defiers before they learned to control them. The lesser Grymkin are those wicked souls who end up in the wilds of Urcaen and are judged and transformed by the Defiers as an eternal punishment.

The Defiers themselves are five humans who were banished to the wilds of Urcaen for refusing Menoth’s law. Their wills were so strong that they each became demigods dedicated to opposing Menoth and punishing his creation, which they see as corrupt and wicked.

For centuries, the Defiers awaited their chance to return to Caen to unleash their wicked harvest on Menoth’s civilization. It was not until the Old Witch devised a way to create a portal to Urcaen through which the armies of the grymkin could pass that they got their chance. The Old Witch’s motive for unleashing hell on earth was–oddly enough–to use the Grymkin to slow the spread of infernalism that would one day unleash an even worse hell on earth if left unchecked.

If Infernals ever invaded Caen in full force, it would mean the end of the world and the eternal torment of all living souls. The Grymkin, then, are the world’s twisted salvation from annihilation.


The Wanderer
Traveling the unknown parts of Caen, the Wanderer once wished only to go where he pleased—until his confinement within the depths of Urcaen drove him mad. Now freed from that hell, he roams the world seeking those marked by sin to deliver upon them his own twisted and tortuous justice.

And you my dears, what do you associate with the archetype of the „wanderer“?

The Hanged Man by Paul-Albert Besnard, 1873

„Jeśli nie zależy ci na tym, dokąd idziesz, każda droga zabierze Cię do domu.“Witam wszystkich odwiedzających!


Dziś na blogu zupełna nowość. Nie miałem jeszcze okazji malować modeli do bardzo popularnego systemu bitewnego Hordes i jej brata Warmachine. Jest to na tyle dziwne, gdyż figurki od Privateer Press prezentują się znakomicie, a jedna z najnowszych frakcji, Grymkin, urzekła mnie swoim mrocznym lookiem na tyle, iż postanowiłem napisać do producenta.

       W ten oto sposób, przedstawiam Wam pierwszy pomalowany model Wędrowca, który będzie wspierał czarnoksięskimi sztuczkami moją powstającą Hordę. Kwestię pierwszych gier testowych i wchłaniania zasad zostawiam do czasu pomalowania otrzymanych figurek (Wasz uniżony sługa nie uznaje grania szarym plastikiem lub czystym ołowiem). 

Ogólne wrażenie:
  • Model składa się z dwóch części- korpusu oraz ręki z latarnią. 
  • Posiada również podstawkę pod figurkę oraz trzy podstawki znaczników.
  • Wykonany jest z „białego metalu“ z dbałością o najmniejszy szczegół.
  • Subiektywnie, wygląda super!


Grymkin (Pewnie ma to coś wspólnego ze słowem Grim-ponury. A i nazwa Ponuraki oddaje klimat modeli)
      Grymkin są mieszkańcami pustyni Urcaen, poza ochroną bogów – takie piekło. 
Nie są nieumarłymi ani demonami, mają zarówno dusze, jak i ciała fizyczne. 

Wędrowiec
Podróżując po nieznanych częściach Caen, Wędrowiec chciał chodzić tylko tam, gdzie mu się podobało, dopóki nie został więziony w głębinach mrocznej pustyni Urcaen. Popadł tam w szaleństwo i jego umysł został wypaczony.
Uwolniony w końcu od tego piekła, przemierza świat, szukając grzeszników, aby wydać na nich swoją własną skręconą i skomplikowaną sprawiedliwość.

A Wy moi drodzy, jakie macie skojarzenia z archetypem „wędrowca“ ?

from Bell of Lost Souls

Dieser Artikel stammt von einer der angeschlossenen Quellen. Bitte honoriere die Arbeit der Autoren indem du ihren Webseite besuchst.

Artikelquelle besuchen
Autor: DwarfCryptDwarfCryptDwarfCrypt

Powered by WPeMatico

Anzeige:
Eis.de